Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama Platformu

Verizon’un 2020 Veri ihlali inceleme raporu, veri ihlallerinin çoğunun kimlik bilgilerinin çalınması yoluyla
gerçekleştiğini gösteriyor. Bu veri, kötü amaçlı yazılımların önceki yıllara göre çok daha az kullanıldığı anlamına
geliyor. Siber suçlular, kuruluşlara saldırmanın en kolay yolu olan kötü amaçlı yazılımdan daha kolay ve daha
uygun maliyetli kimlik bilgisi hırsızlığı tercih ediyorlar.

Bulut hizmetlerimizde her gün 300 milyondan fazla sahte oturum açma girişimi yaşanıyor. Bağımsız
araştırmalar göstermektedir ki; bir çok siber saldırı ileri teknoloji kullanmadan başarılı olmaktadır. Bir veri ihlaline
neden olmak için tek gereken, güvenliği ihlal edilmiş bir kimlik bilgisi veya eski bir uygulama olabilir. Bu durum,
parola güvenliğini ve güçlü kimlik doğrulamayı sağlamanın ne kadar kritik olduğunun altını çiziyor. Microsoft,
saldırıların % 99’unun çok faktörlü kimlik doğrulama ile engellenebileceğini söylüyor.

Çok faktörlü kimlik doğrulma bir bilgisayar kullanıcısına, kullanıcının kimlik doğrulama mekanizmasına
başarılı bir şekilde iki ya da daha fazla kanıt sağladığında erişim sağlandığı bir kimlik doğrulama yöntemidir: bilgi,
sahiplik, ve devralma. Mirket, çok faktörlü kimlik doğrulama ile güvenli bağlantı sağlar.